Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt Java Internet Explorer sử dụng trang Thuế điện tử

Lưu ý: Thực hiện đủ các bước thì mới hoạt động.

Tải phần mềm java8update

Bước 1: Cài đặt Java 8 update

 

ấn nút Install và Next  cho đến khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Bước 2: Cấu hình Java

Vào Control Panel -> Java -> See the security Tab

 

ở phần Security Level chọn mức High.

thêm địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn vào trong Exception Site List

Bước 3: Cấu hình IE

Lưu ý: Do chúng ta cài Java 32 bit. Nên lúc sử dụng thì cũng dùng trình duyệt IE 32 bit

3.1

Vào Internet Explorer, vào tab Security -> chỉnh về mức Low

3.2 

Vào Internet Explorer, vào tab Security -> Trusted sites -> thêm địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn vào

nhấn nút Add ->  Close -> OK

 

Bước 4: Tắt trình duyệt IE và mở lại IE.

Mở lại các trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để kê khai và nộp thuế.

khi vào phần nộp tờ khai XML ta thấy bảng bên dưới, tích chọn và nhấn Later

Bảng tiếp theo xuất hiện, chọn Continue

 

Tiếp tục bảng kế, nhấn Do not show…. và chọn Run

chúc các bạn thành công.

Tool cài tự động